Skip to main content

Javnost rada

JAVNI POZIV za učešće na javnoj aukciji za zakup poslovnih prostora i zemljišta Društva

Na osnovu Odluke o raspisivanju javnog poziva o davanju zakup poslovnih prostora i zemjišta putem javne aukcije, broj 04/1-1470 od 03.04.2023. godine i Pravilnika o davanju u zakup poslovnih prostora i zemljišta putem javne aukcije, broj 04/1-1343 od 31.03.2023. godine, na osnovu Izvještaja o procjeni vrijednosti zakupa nekretnina, broj 04/1-1718 od 13.04.2023. godine, Komisija za sprovođenje postupka javne aukcije Hotelske grupe „Budvanska rivijera“a.d. Budva, imenovana Rješenjem izvršnog direktora, broj 04/1-1471 od 03.04.2023. godine, objavljuje:

Na osnovu Odluke o raspisivanju javnog poziva o davanju zakup poslovnih prostora i zemjišta putem javne aukcije, broj 04/1- 1470 od 03.04. 2023. godine i Pravilnika o davanju u zakup poslovnih prostora i zemljišta putem javne aukcije, broj 04/1-1343 od 31.03. 2023. godine, na osnovu Izvještaja o procjeni vrijednosti zakupa nekretnina, broj 04/1- 1718 od 13.04. 2023. godine, Komisija za sprovođenje postupka javne aukcije Hotelske grupe „Budvanska rivijera“a.d. Budva, imenovana Rješenjem izvršnog direktora, broj 04/1-1471 od 03.04.2023. godine, dana 25.04.2023. godine objavljuje:


STRUKTURA AKCIONARA

VLADA CRNE GORE - 3,376,939 akcija - 41.6353 %

MKG PROPERTIES LTD - 2,119,811 akcija - 26.1358 %

REPUBLICKI FOND PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OIGURANJA - 1,040,093 akcija -12.8236 %

TANDEXON LIMITED - 600,000 akcija - 7.3976 %

FIZIČKA LICA - 582,374 akcija - 7.1803 %

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA
Javne evidencije
Upisnik Up1
Djelovodna knjiga
Spisak javnih funkcionera

Mijomir Pejović, predsjednik Odbora direktora
Predrag Mićunović, član Odbora direktora
Zdenka Dacić, članica Odbora direktora
Jovan Gregović, izvršni direktor

PUTNI NALOZI
SKUPŠTINA AKCIONARA
REVIZORSKI ODBOR HGBR

Revizorski Odbor HGBR:
Ilija Bulatović, predsjednik
Dragana Đurašković, članica
Gordana Kaluđerović, članica

NAJBOLJE CIJENE I PONUDE

SAZNAJTE PRVI!

Dostavljajući nam vaše podatke automatski prihvatate da vam šaljemo ponude i obavještenja. Za više informacija na koji način koristimo vaše lične podatke molimo vas da pogledate stranicu "Politika privatnosti"

© Hotel group Budvanska Rivijera. All rights reserved. Powered by Emarket1ng.NET.
NA VRH