Provjeri raspoloživost
 
         
Kontakt      Rezerviši      Specijalna akcija      Galerija
Image1\
 

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji za zakup poslovnih prostora i zemljišta Hotelske grupe “Budvanska rivijera” a.d. Budva

Komisija za zakup poslovnih prostora Hotelske grupe “Budvanska rivijera” a.d. Budva, objavljuje

Javni poziv za  učešće na javnoj aukciji za zakupposlovnih prostora i zemljišta Hotelske grupe “Budvanska rivijera” a.d. Budva

Pozivaju se pravna i fizička lica da se prijave na javnu aukciju za izdavanje poslovnih prostora i zemljišta u sezoni 2018. godine, u hotelima: “Slovenska plaža”, “Aleksandar” i  “Palas”.
Prije zvaničnog učešća, na osnovu prijave, zainteresovana lica mogu preuzeti kompletan materijal u vezi sa zakupom poslovnih prostora i zemljišta, u prostorijama Pravnog sektora Hotelske grupe “Budvanska rivijera” a.d., u roku od 5 dana od dana objavljivanja javnog poziva (odnosno do 28.02. 2018. godine), u vremenu od 11.00 do 14.00 časova.
Materijal sadrži: nazive poslovnih prostora, kvadraturu, vrijeme trajanja zakupa, početnu cijenu, kao i pravila o učešću na javnoj aukciji.
Materijal iz prethodnog stava se može pogledati i na sajtu Hotelske grupe “Budvanska rivijera” a.d., www.hgbudvanskarivijera.com
Zainteresovanim licima materijal se može dostaviti i putem mejla.
Prijava na javni poziv se podnosi pisanim putem, u roku od 5 radnih dana od dana od isteka roka za preuzimanje dokumentacije (od 28.02. do 08.03. 2018. godine), direktno na Arhivi Hotelske grupe “Budvanska rivijera” a.d. ili putem pošte.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Javna aukcija će se održati dana 12.03.2018. godine u hotelu “Slovenska plaža” u Budvi (Konferencijska sala u “Vili limuna”), u 10.00 časova.
Kontakt telefoni za sve informacije su: 033/451-311, 068 866 035 i 068 866 015.
Mejl: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

PRAVILA O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA PUTEM JAVNE AUKCIJE - preuzeti

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ AUKCIJI ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA DRUŠTVA - preuzeti

Politika itegrisanog sistema menadžmenta

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" a.d
Broj 04/1-4817
Budva, 08.09.2017.

Na osnovu člana 49. Statuta Hotelske grupa "Budvanska rivijera" ad Budva, a u skladu sa Zaključkom sa 17. sjednice Menadžerskog odbora, br. 04/1-4643/5 od 31.08.2017. godine, usvaja se

POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA

preuzeti dokument

Održana 15. redovna Skupština akcionara Hotelske grupe Budvanska rivijera

Na danas održanoj 15.redovnoj Skupštini akcionara Hotelske grupe Budvanska rivijera u hotelu Mogren, razmatrane su predložene tačke dnevnog reda.

Na sjednici su usvojeni godišnji finansijski iskazi uz izvještaj o poslovanju Društva i raspodjeli dobiti za 2016.godinu uz izvještaj nezavisnog revizora za prošlu godinu.

U dijelu razmatranja odabira revizorske kuće za 2017. Godinu, Skupština je donijela odluku da se za eksternog revizora izabere KPMG d.o.o. iz Podgorice.

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, na današnjoj redovnoj godišnjoj sjednici akcionara istekao je mandat dosadašnjim članovima Odbora direktora.

Za novi sastav Odbora direktora Kompanije izabrani su: Saša Radović, Draško Krivokapić, Ratko Vukotić, Vladimir Sekulić i Jovan Purar.

U izvještajima o poslovanju Hotelske grupe na današnjoj Sjednici akcionara 2016.godina je svrstana u red uspješnijih obračunskih perioda u posljednjih nekoliko godina.

Konstatovani su pozitivni poslovni pokazatelji fizičkog i finansijskog obima prometa u odnosu na 2015.godinu.

Strana 1 od 12

 

 

palas-wedding-1

Copyright © 2012 Hotelska grupa Budvanska rivijera.
Sva prava zadržana.