Check availability
 
         
Contact us      Book now      Special promotions      Gallery
Image1\
 

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM POLICY

The aim of this policy is to confirm, in a clear and unequivocal manner, the commitment of the Budvanska rivijera Hotel Group to carry out and continuously improve its business operations in accordance with the requirements of the following international standards:
ISO 9001:2015 (Quality Management Systems),
ISO 14001:2015 (Environmental Management Systems) and
ISO 22000:2005 (Food Safety Management Systems),
in line with its overall business orientation and the principles of a successful and responsible business entity, aware of the importance of its role in the society, whilst respecting the needs of other stakeholders.
High commitment of the Budvanska rivijera Hotel Group to the fulfilment of the above mentioned standards, setting of objectives that are in compliance with them and participation of all employees in their fulfilment, all contribute to a business management that ensures:

 • in terms of products and services, the compliance with requirements and expectations of stakeholders, including requirements related to laws and regulations,
 • identification and provision of resources and education necessary for implementation of this policy,
 • supply of products and services compliant with requirements of our clients and stakeholders,
 • development of a long-term and good business relation with partners and suppliers,
 • an efficient use of resources, waste reduction and inclusion of care for the environment in all aspects of our work,
 • fulfilment of any requirements related to the preparation and serving of products in terms of their health safety and to the food safety management.

A continuous improvement of performances of the organization and of the integrated management system are the basis for acquiring competitive advantage, achieving and maintaining trust of stakeholders and positioning the Budvanska rivijera Hotel Group at the very top of the Montenegrin and regional hotel companies.
This policy represents the framework for establishing and re-examining integrated management system objectives and it is the expression of the top management’s commitment to periodically re-examine its efficiency and continuously strive to bring improvements. The Company’s management also commits itself to ensure the resources necessary for implementation of the adopted policy and previously defined integrated management system objectives.
The Budvanska rivijera Hotel Group made sure to make this policy available to all relevant stakeholders, for their information and understanding.

In Budva,

Executive Director
Katarina Kažanegra

Održana 15. redovna Skupština akcionara Hotelske grupe Budvanska rivijera

Na danas održanoj 15.redovnoj Skupštini akcionara Hotelske grupe Budvanska rivijera u hotelu Mogren, razmatrane su predložene tačke dnevnog reda.

Na sjednici su usvojeni godišnji finansijski iskazi uz izvještaj o poslovanju Društva i raspodjeli dobiti za 2016.godinu uz izvještaj nezavisnog revizora za prošlu godinu.

U dijelu razmatranja odabira revizorske kuće za 2017. Godinu, Skupština je donijela odluku da se za eksternog revizora izabere KPMG d.o.o. iz Podgorice.

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, na današnjoj redovnoj godišnjoj sjednici akcionara istekao je mandat dosadašnjim članovima Odbora direktora.

Za novi sastav Odbora direktora Kompanije izabrani su: Saša Radović, Draško Krivokapić, Ratko Vukotić, Vladimir Sekulić i Jovan Purar.

U izvještajima o poslovanju Hotelske grupe na današnjoj Sjednici akcionara 2016.godina je svrstana u red uspješnijih obračunskih perioda u posljednjih nekoliko godina.

Konstatovani su pozitivni poslovni pokazatelji fizičkog i finansijskog obima prometa u odnosu na 2015.godinu.

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU PONOVLJENE SKUPŠTINE AKCIONARA 2017

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU PONOVLJENE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 39, stav 2. Zakona o privrednim društvima (»Sl. list RCG« br.6/02,17/2007, 80/2008, 36/2011, 40/2011, 36/2011), člana 35, stav 1. Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. Budva i Odluke Odbora direktora broj: 02-1310/3 od 06.04.2017. godine, saziva se

PONOVLJENA PETNAESTA SKUPŠTINA AKCIONARA HOTELSKE GRUPE »BUDVANSKA RIVIJERA« A.D. BUDVA

Za dan 21. (petak) 04.2017. godine, sa početkom u 11 časova u Hotelu »Mogren« u Budvi.

DNEVNI RED

1. Predlog Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju Društva i raspodjeli dobiti za 2016.godinu:
2. Upoznavanje sa Izvještajem revizora za 2016. godinu;
3. Predlog Odluke o prestanku mandata članova Odbora direktora;
4. Predlog Odluke o izboru članova Odbora direktora;
5. Predlog Odluke o imenovanju revizora Društva za 2017.godinu;
6. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjesečne naknade za rad i bonusa članova

Odbora direktora. Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova vlasnika akcija koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića, osim tačke 4. koja se donosi kumulativnim glasanjem.

Skupština može odlučivati ako joj prisustvuju ili su zastupljeni putem punomoćnika, ili su glasali putem glasačkih listića, akcionari koji posjeduju najmanje 33 % od ukupnog broja akcija s pravom glasa.

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i Predloge odluka koje će razmatrati Skupština akcionara u poslovnoj zgradi Društva u Turističkom naselju »Slovenska plaža«, svakog radnog dana u vremenu od 9-14 časova, od dana objavljivanja Saziva.

Samo oni akcionari koji su na spisku akcionara iz CDA na dan pribavljanja spiska akcionara (najranije dva dana prije održavanja Skupštine) mogu učestvovati na Skupštini i ostvariti prava akcionara.

Identifikacija akcionara vrši se od 10 do 10.30 časova na osnovu ličnih isprava, a punomoćnika akcionara na osnovu punomoćja ovjerenog u skladu sa zakonom i na osnovu lične isprave.

Ukoliko je na dostavljenom punomoćju za 15 redovnu sjednicu Skupštine akcionara naznačeno da isto važi samo za tu sjednicu, neophodno je za ponovljenu sjednicu, donijeti novo punomoćje.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara biće objavljeno na internet stranici Društva: www.hgbudvanskarivijera.com, a sve dodatne informacije u vezi Skupštine akcionara mogu se dobiti na telefon 033/451-240 i 033/451- 311.

ODBOR DIREKTORA

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji za zakup poslovnih prostora i zemljišta Hotelske grupe “Budvanska rivijera” a.d. Budva - 2017

Komisija za zakup poslovnih prostora Hotelske grupe “Budvanska rivijera” a.d. Budva, objavljuje

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji za zakup poslovnih prostora i zemljišta Hotelske grupe “Budvanska rivijera” a.d. Budva

Pozivaju se pravna i fizička lica da se prijave na javnu aukciju za izdavanje poslovnih prostora i zemljišta u sezoni 2017. godine, u hotelima: “Slovenska plaža”, “Aleksandar” i “Palas”.

Prije zvaničnog učešća, na osnovu prijave, zainteresovana lica mogu preuzeti kompletan materijal u vezi sa zakupom poslovnih prostora i zemljišta, u prostorijama Pravnog sektora Hotelske grupe “Budvanska rivijera” a.d., u roku od 4 dana od dana objavljivanja javnog poziva (odnosno do 04.04. 2017. godine), u vremenu od 11.00 do 14.00 časova.

Materijal sadrži: nazive poslovnih prostora, kvadraturu, vrijeme trajanja zakupa, početnu cijenu, kao i pravila o učešću na javnoj aukciji.

Materijal iz prethodnog stava se može pogledati i na sajtu Hotelske grupe “Budvanska rivijera” a.d., www.hgbudvanskarivijera.com/korporativne novosti.

Zainteresovanim licima materijal se može dostaviti i putem mejla.

Prijava na javni poziv se podnosi pisanim putem, u roku od 5 dana od dana od isteka roka za preuzimanje dokumentacije (od 06.04. do 11.04. 2017. godine), direktno na Arhivi Hotelske grupe “Budvanska rivijera” a.d. ili putem pošte.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Javna aukcija će se održati dana 19.04.2017. godine u hotelu “Mogren” u Budvi (banket sala), u 10.00 čas

Kontakt telefoni za sve informacije su: 033/451-311, 068 866 035 i 068 866 015.
Mejl: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PRAVILA - preuzeti

OPISI POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJISTA - preuzeti

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA 2017

Broj: 03-616
Budva, 28.02. 2017. godine

 OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 36, stav 2. Zakona o privrednim društvima (»Sl. list RCG« br.6/02,17/2007, 80/2008, 36/2011, 40/2011, 36/2011), člana 35, stav 1. Statuta Hotelske grupe "Budvanska rivijera" a.d. Budva i Odluke Odbora direktora broj: 02-540/3  od 28.02.2017. godine, saziva se Petnaesta redovna

 

SKUPŠTINA AKCIONARA
HOTELSKE GRUPE »BUDVANSKA RIVIJERA« A.D. BUDVA

Za dan 31. (petak) 03.2017. godine, sa početkom u 11 časova u Hotelu »Mogren« u Budvi.

DNEVNI RED

 1. Predlog Odluke o usvajanju godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju Društva i raspodjeli dobiti  za 2016.godinu:
 2. Upoznavanje sa Izvještajem  revizora za 2016. godinu;
 3. Predlog Odluke o prestanku mandata članova Odbora direktora;
 4. Predlog Odluke o izboru članova Odbora direktora;
 5. Predlog Odluke o imenovanju  revizora Društva za 2017.godinu;
 6. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjesečne naknade za rad i bonusa članova Odbora direktora.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se većinom glasova vlasnika akcija koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika, osim tačke 4. koja se  donosi  kumulativnim glasanjem, pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija.

Skupština može odlučivati ako joj prisustvuju ili su zastupljeni  putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića, akcionari koji posjeduju više od jedne polovine  ukupnog broja akcija sa pravom glasa. 

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i Predloge odluka koje će razmatrati Skupština akcionara u poslovnoj zgradi Društva u Turističkom naselju »Slovenska plaža«, svakog radnog dana u vremenu od 9-14 časova, od dana objavljivanja Saziva za Skupštinu akcionara.

Samo oni akcionari koji su na spisku akcionara iz CDA na dan pribavljanja spiska akcionara  (najranije dva dana prije održavanja Skupštine) mogu učestvovati na Skupštini i ostvariti prava akcionara.

Identifikacija akcionara vrši se od 9,30 do 10,30 časova  na osnovu ličnih isprava, a punomoćnika akcionara na osnovu punomoćja ovjerenog u skladu sa zakonom i na osnovu lične isprave.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara biće objavljeno na  internet stranici Društva: www.hgbudvanskarivijera.com, a sve dodatne informacije u vezi Skupštine akcionara  mogu se dobiti na telefon  033/451-240 i 033/451- 311.

                                                                        
                  ODBOR DIREKTORA     

Page 1 of 7

 

 

 

Copyright © 2012 Hotelska grupa Budvanska rivijera.
Sva prava zadržana.